Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Ο Θεσσαλικός Κάμπος

O Θεσσαλικός κάμπος έχει έκταση 5.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της γης είναι 7 δισεκατομμύρια. Για να σταθεί όρθιος ένας άνθρωπος απαιτείται χώρος ενός τετραγώνου πλευράς 50 εκατοστών (0,50 μέτρων).

Ερώτηση:

Χωράει όρθιος ή ξαπλωμένος ο ανθρώπινος πληθυσμός στο Θεσσαλικό κάμπο;

Λύση

Η Ανάμειξη

Ένας οινοποιός ήθελε να παρασκευάσει 400lit. κρασί 12 αλκολικών βαθμών "baume"*. Για να το παρασκευάσει ανέμειξε κρασί 10 αλκολικών βαθμών baume με κρασί 15 αλκολικών βαθμών baume. Πόσα λίτρα κρασιού ανέμειξε από το κάθε είδος;

Σημείωση:

Βαθμοί Baumé (Μπωμέ)

Η μέτρηση της περιεκτικότητας του μούστου σε ζάχαρα, ώστε να υπολογίσουμε την αλκοόλη που θα περιέχει το κρασί. Η μέτρηση γίνεται σε βαθμούς Baumé, με τη βοήθεια ενός οργάνου που βυθίζουμε στο μούστο και ονομάζεται μουστόμετρο. Οι βαθμοί Baumé που μετρούμε, αντιστοιχούν στους βαθμούς αλκοόλης που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης. Το όργανο, μας δίνει άμεσα αυτή την αναλογία.

Λύση

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Ο Αριθμός


 

Με ποιον αριθμό πρέπει ν’ αντικαταστ’ησουμε το ερωτηματικό;

Λύση

Οι Περιστροφές

Ένα ορθογώνιο περιστρέφεται περί την κορυφή του «A.» τρεις φορές, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

(α)Σε ποια θέση θα βρίσκεται το σημείο «A» μετά από τις τρεις περιστροφές;

(β)Πόσο θα είναι το μήκος της διαδρομής που θα έχει διανύσει;

Λύση

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Οι Καραμέλες ΙΙΙ (Συνέχεια...)

Δύο φίλοι, ο Γιάννης και ο Βαγγέλης, έχουν ένα κουτί με καραμέλες. Ο Γιάννης παίρνει από το κουτί κάποιες καραμέλες, και από αυτές που πήρε κρατάει τα 3/4 και τις υπόλοιπες, από αυτές που πήρε, τις δίνει στο Βαγγέλη. Στη συνέχεια ο Βαγγέλης παίρνει τις υπόλοιπες καραμέλες που έμειναν στο κουτί, κρατάει το 1/12 και δίνει στο Γιάννη τις υπόλοιπες. Αν σε κάθε μοιρασιά ο καθένας παίρνει ακέραιο αριθμό από καραμέλες και τελικά οι καραμέλες του Γιάννη είναι εξαπλάσιες από τις καραμέλες του Βαγγέλη, να βρείτε τον ελάχιστο αριθμό από καραμέλες που μπορεί να περιέχει το κουτί.

Λύση

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

Οι Αριθμοί


 

Πόσοι και ποιοι τετραψήφιοι αριθμοί έχουν άθροισμα ψηφίων 34;

Λύση

Οι Τιμές

Οι αριθμοί 203 και 298 διαιρούμενοι με το θετικό ακέραιο «x» δίνουν και οι δυο υπόλοιπο 13. Ποιες είναι οι δυνατές τιμές του «x»;

Λύση

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

Οι Καραμέλες ΙΙ (Παραλλαγή)

Τρία παιδιά μοιράζονται σε ίσες ποσότητες πάνω από τις μισές καραμέλες ενός κουτιού, που το πλήθος τους είναι ένας τριψήφιος αριθμός. Ο αριθμός των δεκάδων είναι κατά 2 μονάδες μεγαλύτερος από τον αριθμό των εκατοντάδων και ο αριθμός των μονάδων διπλάσιος από τον αριθμό των εκατοντάδων. Την άλλη μέρα, τρία άλλα παιδιά ξανακάνουν μια ίδια μοιρασιά με όλες τις καραμέλες που είχαν περισσέψει. Πόσες καραμέλες είχε αρχικά το κουτί;

Λύση

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Οι Καραμέλες (Δύο σ' ένα)

Οι Καραμέλες I

Πέντε παιδιά μοιράζονται σε ίσες ποσότητες όλες τις καραμέλες ενός κουτιού, που το πλήθος τους είναι ένας τριψήφιος αριθμός. Αυτός ο αριθμός έχει το ψηφίο των δεκάδων του κατά 3 μονάδες μεγαλύτερο από το ψηφίο των μονάδων του και το ψηφίο των εκατοντάδων του διπλάσιο από το ψηφίο των δεκάδων του. Πόσες καραμέλες έχει το κουτί.

Οι Καραμέλες II

Τρία παιδιά μοιράζονται σε ίσες ποσότητες πάνω από τις μισές καραμέλες ενός κουτιού, που το πλήθος τους είναι ένας τριψήφιος αριθμός. Αυτός ο αριθμός έχει το ψηφίο των δεκάδων του κατά 2 μονάδες μεγαλύτερο από το ψηφίο των μονάδων του και το ψηφίο των εκατοντάδων του διπλάσιο από το ψηφίο των μονάδων του. Την άλλη μέρα, τρία άλλα παιδιά ξανακάνουν μια ίδια μοιρασιά με όλες τις καραμέλες που είχαν περισσέψει. Πόσες καραμέλες είχε αρχικά το κουτί;

Λύση

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

Τα Κουνέλια

Σε μία φάρμα υπάρχουν 72 κουνέλια. Ο πληθυσμός των κουνελιών στη φάρμα διπλασιάζεται κάθε 8 μήνες. Πριν πόσο καιρό τα κουνέλια ήταν λιγότερα από δέκα;

Λύση